Vodstvo rodu

Vodstvo Rodu gorjanskih tabornikov sestavljajo naslednji člani:

Starešina: Blaž Slak (031 362 206) ~ (blaz@rgt.si)
Načelnik: Žan Brkopec (040 425 101) ~ (zan@rgt.si)
Tajnik: David Dobravc (041 668 071) ~ (david@rgt.si)
Gospodar: Leon Hočevar (030 294 386) ~ (leon@rgt.si)
Blagajničarka: Saša Balabanič ~ (sasa@rgt.si)
Urednica Strele info: Živa Pečavar ~ (ziva@rgt.si)
Načelnika MČ: Leon Hočevar in Žana Gornik ~ (leon@rgt.si, zana@rgt.si)
Načelnik GG: Mark van Elteren ~ (mark@rgt.si)
Koordinator PP: Bor Zirkelbach ~ (bor@rgt.si)
Koordinator RR: Luka Kocjančič ~ (kukc@rgt.si)
Koordinator Grč: Ana Jelinič